Məktəb prototipi: Qarabağ bölgəsi

Proyekt:
Məktəb prototipi: Qarabağ bölgəsi
Kateqoriya:
memarlıq
Tarix:
2021

Məktəb qəsəbənin bəzi ehtiyaclarını ödəyə bilərmi və bu, onun cəmiyyətdəki rolunu necə müəyyənləşdirəcək? Məsələn, bu, tələbələr üçün sosial mərkəzə, gənclərin peşə hazırlığı yerinə çevrilə bilərmi? Tapşırıqları daha praktik şəkildə yerinə yetirirmi?

Biz inanırıq ki, uşaqları cəmiyyətin dəyərli bir hissəsi olmağa hazırlamağın ən yaxşı yolu sosial cəmiyyətə inteqrasiya etməyə başlamaqdır.
Məktəbi uşaqları cəmiyyətdən qorumaq və təcrid etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir qala kimi düşünməkdənsə, erkən qarşılıqlı əlaqəyə önəm veririk. Uşaqlar kənd təsərrüfatını valideynlərindən öyrənir, İnternet haqqında dostlarından öyrənirlər və qonşuları ilə daimi qarşılıqlı əlaqədə cəmiyyətdə yaşayırlar. Fikirləşirik ki, məktəbdə o qarşılıqlı əlaqələri gücləndirməyə artıq memarlıq mərhələsində diqqət ayırmalıyıq.